Nan Embäck

Nan Embäck deltog på en samlingsutställning hos oss den 1 juli - 6 augusti 2023 med Palle Ankersen och Sally Engström Apelmo. Hon hade sedan en separatutställning hos oss den 28 oktober - 19 november 2023. 

Genom måleri och keramik utforskar Nan Embäck mänskliga relationer liksom relationen mellan färg och figuration, samt relationen till det givna rummet. Nan Embäck har studerat vid Gerrit Rietveld Academie, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Bergen.

Hemsida: nanemback.se

Instagram: @nanemback.

"Nan Embäcks målningar och skulpturer ger intryck av att vara delar av ett sammanhängande och avskilt universum, där varje bild eller detalj har potential att låsa upp en del av dess betydelse. En vag mänsklig figur – ett porträtt, eller en spegelbild? – framträder i några av verken, en skuggestalt som rimmar väl med Embäcks sätt att uttrycka det som är outtalat, diffust och undanglidande. Det stillastående i framför allt målningarna tycks darra inför vad som dolts i kulisserna, bakom, under, över bild.

Skulpturerna föreställer ofta vardagliga föremål som hörlurar, en laptop, ett eluttag. I relation till varandra är de tydliga, i relation till målningarna verkar de laddade med symbolik.

Fokus ligger hela tiden på hur verken möts, de tycks alla relatera till vad som syns och inte syns. Känslan av att betrakta fragment, undertoner, ögonblicksbilder återkommer ständigt – drag som är gemensamma för alla tre konstnärer på utställningen."

- Recensenten Johanna Gredfors Ottesen i Helsingborgs Dagblad: "Målningarna tycks darra inför vad som dolts bakom kulisserna".