Palle Ankersen 

Palle Ankersen hade en separatutställning hos oss 2 april - 9 maj 2021. Han deltog även i julsalongen 2019.

"Jag arbetar med bilder som berättelser, som ett sätt att bearbeta verkligheten och göra fantasier fysiska. Bildmediets direkthet är en stor inspirationskälla för mig, känslan av att liksom i en dröm plötsligt befinna sig mitt i en situation och ana ett längre, dolt händelseförlopp. Jag försöker härma drömmens vindlande logik, dess fria associationer och ambivalenta innehåll.

Ett paradoxalt lugnt våld är ett återkommande inslag i min bildvärld, liksom stiliserad natur och fiktiva skulpturer eller maskiner. Jag arbetar med teckning på papper och glas, collage, måleri och grafik. Mångtydigheten, bilder i bilderna, kulissartade rum och landskap är tänkta att ge sken av fler verklighetslager inom de världar som mina tvådimensionella verk utger sig för att vara." 

- Palle Ankersen, 2021.

I HD: "Konstrundans stipendiat från Munka Ljungby".

BMZ: "Årets Helmer Lång-stipendium har tilldelats konststuderande Palle Ankersen, ny utställare på Galleri Skelderhus".

Instagram: specialpalle