Historia

Skelderhus som järnvägsstation 

Station Skelderhus uppfördes 1904 i Axtorp intill Ängelholm-Klippanjärnvägen, känd som Pyttebanan. Initiativtagaren till Skelderhus var patron Dietlev von Ahlefeld på dåvarande Skeldinge gods, som gav upphov till stationens namn. Byggnaden tjänade även som postkontor och därifrån fraktades exempelvis sten, då fastigheten ägde en kross för tillverkning av makadam. Stinsen Mauritz Hjelmér sålde dessutom gatsten privat och odlade sin trädgård på tomten där han bland annat efterlämnat en kaffegrotta. I raden av tio stationer återstår idag endast Skelderhus, Munka Ljungbys och Össjös. Mer om järnvägen, stationen och orten kan man läsa på Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening.

Skelderhus som galleri

1953 lades järnvägen ned i förmån för riksväg 13 mellan Ängelholm och Klippan, och stationen blev privatbostad. 

1989 köpte Margareth Anderberg och Ulfmelvin Fjellström stationen. De inledde en pietetsfull renovering för att samma år öppna sitt galleri vid namn Station Skelderhus som drevs in på 90-talet, innan de överförde denna verksamhet till Tomarps Kungsgård.

Från 1996 bodde keramikern Torgil Anderberg med familj där. I det intilliggande godsmagasinet hyste han sin keramiska ateljé medan produkterna såldes i stationsbyggnaden. Han har bland annat gjort kaminen i den nuvarande gallerilokalen.

Katinka Husberg, som ställt ut hos Margareth och Ulfmelvin 1989, köpte fastigheten 2017 av Torgil och invigde istället Galleri Skelderhus med sonen Harald Hjärne och konstnären Ester Cavallin; Ester lämnade sedan verksamheten 2021. Till Skelderhus flyttades också den antik- och kuriosainriktade Klenodbutiken som fortfarande drivs under samma tak, men i skilda lokaler. Verandan, som kläddes på 1920-talet, renoverades sommaren 2018. Mer om flytten kan man läsa i Helsingborgs Dagblad