Karl Magnus Petersson, "Saknad"

Karl Magnus Petersson hade utställningen "Saknad" hos oss, 3 oktober - 25 oktober 2020, med kuratorn Martin Schibli.

"Galleri Skelderhus presenterar under oktober månad Karl Magnus Petersson. Konstnären rör sig mellan historia, kulturarv och minne. I skeenden mellan den offentliga historien och den personliga. Peterssons arbeten kan stundtals betraktas som distraherande påminnelser om något som gått förlorat, men ändå verkar som kvarvarande störande fragment i ett kollektivt minne.

På Galleri Skelderhus kommer Petersson att visa bilder ur serien Stills som han återkommande har arbetat med under en längre period. Bilderna kan beskrivas som konstnärliga visuella gestaltningar baserat på 3D-ekolod av existerande vrak i Östersjön. Konstnären väljer de specifika vraken ofta från en utgångspunkt vilka som på ett eller annat sätt är intressanta ur ett historiskt perspektiv, vanligtvis bilder på vrak som blivit sänkta genom bombflyg, minor eller torpeder till följd av krig eller under kalla krigets dagar. Vraken kan utgöra civila lastfartyg som sänktes medvetet eftersom de transporterade järmmalm från Sverige till Tyskland under andra världskriget som S/S Torsten, eller omvänt fraktade kol från Tyskland till Sverige som S/S Bengt Sture. I utställningen finns även en nordvästskånsk koppling genom en större sonarbild av S/S Ada Gorthon som sänktes av en sovjetisk ubåt 22 juni 1942 och ägdes av rederi AB Gefion (som senare blev Gorthons rederier) och var hemmahörande i Helsingborg av många fartyg som finns inskrivna på Sjömansmonumentet i Helsingborg över de sjömän som dog och fartyg som förliste som en följd av andra världskriget.

Nu ligger dessa fartyg på botten - dolda för världen - i vissa fall mer eller mindre bortglömda. Med sig ner i djupet tog de ofta hela eller delar av besättningen. Konstnären lyfter på så sätt också fram historiska skeenden med Individuella öden. Så kanske dessa fartygs historier behöver komma upp till ytan och påminna vår samtids om dess historia. Konstnärens sonarbilder fungerar som vackra memento mori över tidens gång.

Karl Magnus Petersson (f.1971) har ställt ut på museer, gallerier och biennaler i Sverige och internationellt, till exempel på Rostock Kunsthalle och Gdansk Stadsgalleri. Konstnären är också en återkommande omtyckt konstnär på Liljevalchs vårsalong. Enskilda bilder ur serien stills blev nyligen inköpta av Schwerins statliga konstmuseum i Tyskland."

- Martin Schibli, 2020.

Läs även Kristian Nilsson i HD: "Konstnären som går till botten med sina motiv".

Och Johanna Gredfors Ottesens recension i HD: "Vrakbilder begravda i det politiska djupet".

BMZ: "Spännande dokumentation av förlista fartyg i Östersjön".

Hemsida: karlmagnuspetersson.se