Karl Magnus Petersson

Karl Magnus Petersson hade separatutställningen "Saknad" hos oss, 3 oktober - 25 oktober 2020, med kuratorn Martin Schibli. Den 25 november till 17 december 2023 återkom han med separatutställningen "Himlastenen".

"Galleri Skelderhus presenterar under oktober månad Karl Magnus Petersson. Konstnären rör sig mellan historia, kulturarv och minne. I skeenden mellan den offentliga historien och den personliga. Peterssons arbeten kan stundtals betraktas som distraherande påminnelser om något som gått förlorat, men ändå verkar som kvarvarande störande fragment i ett kollektivt minne.

På Galleri Skelderhus kommer Petersson att visa bilder ur serien Stills som han återkommande har arbetat med under en längre period. Bilderna kan beskrivas som konstnärliga visuella gestaltningar baserat på 3D-ekolod av existerande vrak i Östersjön. Konstnären väljer de specifika vraken ofta från en utgångspunkt vilka som på ett eller annat sätt är intressanta ur ett historiskt perspektiv, vanligtvis bilder på vrak som blivit sänkta genom bombflyg, minor eller torpeder till följd av krig eller under kalla krigets dagar. Vraken kan utgöra civila lastfartyg som sänktes medvetet eftersom de transporterade järmmalm från Sverige till Tyskland under andra världskriget som S/S Torsten, eller omvänt fraktade kol från Tyskland till Sverige som S/S Bengt Sture. I utställningen finns även en nordvästskånsk koppling genom en större sonarbild av S/S Ada Gorthon som sänktes av en sovjetisk ubåt 22 juni 1942 och ägdes av rederi AB Gefion (som senare blev Gorthons rederier) och var hemmahörande i Helsingborg av många fartyg som finns inskrivna på Sjömansmonumentet i Helsingborg över de sjömän som dog och fartyg som förliste som en följd av andra världskriget.

Nu ligger dessa fartyg på botten - dolda för världen - i vissa fall mer eller mindre bortglömda. Med sig ner i djupet tog de ofta hela eller delar av besättningen. Konstnären lyfter på så sätt också fram historiska skeenden med Individuella öden. Så kanske dessa fartygs historier behöver komma upp till ytan och påminna vår samtids om dess historia. Konstnärens sonarbilder fungerar som vackra memento mori över tidens gång.

Karl Magnus Petersson (f.1971) har ställt ut på museer, gallerier och biennaler i Sverige och internationellt, till exempel på Rostock Kunsthalle och Gdansk Stadsgalleri. Konstnären är också en återkommande omtyckt konstnär på Liljevalchs vårsalong. Enskilda bilder ur serien stills blev nyligen inköpta av Schwerins statliga konstmuseum i Tyskland."

- Martin Schibli, 2020.

Läs även Kristian Nilsson i HD: "Konstnären som går till botten med sina motiv".

Och Johanna Gredfors Ottesens recension i HD: "Vrakbilder begravda i det politiska djupet".

BMZ: "Spännande dokumentation av förlista fartyg i Östersjön".

Hemsida: karlmagnuspetersson.se

Himlastenen 

"Påskdagen 1898 var kall och mulen med ett oväder på väg in vilket skulle ge rikligt med snö under natten till annandagen. Det annalkande ovädret berörde nog den vitklädda skaran föga. Tidigt i gryningen hade de vandrat upp till stenen, ett ensamliggande flyttblock i Dörby socken, väster om Kalmar. Stenen ligger på en liten kulle alldeles invid en skogsväg några hundra meter från Norra Videmossen, en liten gård där det numera bara återstår husgrunder. Från stenen skulle de synas bra, då Kristus denna morgon skulle hämta hem dem, den lilla gruppen av heliga och utvalda. Framåt Påskdagens kväll knackade det på dörren hos Emma och Gustaf Nilsson som bodde med sina barn på torpet Kärr, inte långt från Norra Videmossen. Utanför stod en samling frusna, hungriga och desillusionerade människor vilka avyttrat all sin jordiska barlast och nu endast ägde kläderna de stod i. Efter timmar av väntan hade de tvingats inse att ingen skulle komma och hämta dem, deras himlafärd hade blivit inställd.

Historien om de vitklädda människorna på stenen har vagt levt kvar som en bygdeskröna. Efter en del efterforskningar bland äldre personer i bygden kom jag i kontakt med två systrar, barnbarn till en av sönerna på torpet Kärr. De hade som barn hört berättas om den vitklädda skaran som kom och bad om mat och dryck då deras väntan på stenen visat sig vara förgäves. Kunde man hitta några uppgifter om vilka de var? Vem hade drivit dem till detta och stämde det att de gjort sig av med "sin jordiska barlast" av pengar och annan egendom? Jag började söka i kyrkböcker och tidningsarkiv och efterhand växte bilden av en vida spridd domedagsrörelse fram.

Vissa berättelser manar fram bilder, tydliga och suggestiva som filmsekvenser. Det som berättas kan vara ofullständigt och fragmentariskt men ändå bära denna visuella kvalitet. Kanske är det så att just det ofullständiga, de kvardröjande frågetecknen förstärker berättelserna, får dem att bita sig fast med sina pockande frågor. Verket Himlastenen består av en serie iscensatta fotografier tagna på den plats där det hela utspelade sig, samt de efterforskningar jag gjort kring berättelsen."

- Karl Magnus Petersson inför utställningen 2023.

Michael Lundblad i Helsingborgs Dagblad: "Flyttblock i fokus för fotoutställning".

BMZ: "Himlastenen".