Öppet lördagar och söndagar kl. 11-16

Välkommen till vår utställning "Himlastenen" med Karl Magnus Petersson

"Påskdagen 1898 var kall och mulen med ett oväder på väg in vilket skulle ge rikligt med snö under natten till annandagen. Det annalkande ovädret berörde nog den vitklädda skaran föga. Tidigt i gryningen hade de vandrat upp till stenen, ett ensamliggande flyttblock i Dörby socken, väster om Kalmar. Stenen ligger på en liten kulle alldeles invid en skogsväg några hundra meter från Norra Videmossen, en liten gård där det numera bara återstår husgrunder. Från stenen skulle de synas bra, då Kristus denna morgon skulle hämta hem dem, den lilla gruppen av heliga och utvalda. Framåt Påskdagens kväll knackade det på dörren hos Emma och Gustaf Nilsson som bodde med sina barn på torpet Kärr, inte långt från Norra Videmossen. Utanför stod en samling frusna, hungriga och desillusionerade människor vilka avyttrat all sin jordiska barlast och nu endast ägde kläderna de stod i. Efter timmar av väntan hade de tvingats inse att ingen skulle komma och hämta dem, deras himlafärd hade blivit inställd.

Historien om de vitklädda människorna på stenen har vagt levt kvar som en bygdeskröna. Efter en del efterforskningar bland äldre personer i bygden kom jag i kontakt med två systrar, barnbarn till en av sönerna på torpet Kärr. De hade som barn hört berättas om den vitklädda skaran som kom och bad om mat och dryck då deras väntan på stenen visat sig vara förgäves. Kunde man hitta några uppgifter om vilka de var? Vem hade drivit dem till detta och stämde det att de gjort sig av med "sin jordiska barlast" av pengar och annan egendom? Jag började söka i kyrkböcker och tidningsarkiv och efterhand växte bilden av en vida spridd domedagsrörelse fram.

Vissa berättelser manar fram bilder, tydliga och suggestiva som filmsekvenser. Det som berättas kan vara ofullständigt och fragmentariskt men ändå bära denna visuella kvalitet. Kanske är det så att just det ofullständiga, de kvardröjande frågetecknen förstärker berättelserna, får dem att bita sig fast med sina pockande frågor. Verket Himlastenen består av en serie iscensatta fotografier tagna på den plats där det hela utspelade sig, samt de efterforskningar jag gjort kring berättelsen."

Karl Magnus Petersson

Hemsida: karlmagnuspetersson.se