Jörgen Platzer
Spantspjärn - Att ro sig fri

Utställningen med curatorn Martin Schibli varade den 4 september till 3 oktober 2021. 

"Galleri Skelderhus presenterar under september månad Jörgen Platzer. Ett konstnärskap som ofta i samspel förenar den konstnärliga handlingen med naturen som utgångspunkt. Ett underfundigt konstnärskap där själva det konstnärliga strävandet och utförandet är en central del av processen. Konst och liv sammanfaller till något större och blir till en existentiell frågeställning om nuet, rummet, platsen och tiden.

På Galleri Skelderhus kommer Platzer att visa en installation som utgår från rodden som metafor och handling. Att ro förenar medvetenhet, teknik och uthållighet. En metafor för mänsklighetens strävan att komma vidare och nå nya kontinenter eller äventyr. Kulturhistorisk finns flera referenser till handlingen att ge sig ut till sjöss, från Odyssén via vikingar till Bas Jan Ader.

Konstnären beskriver själv: 'En gång, temporärt befriad från det dagliga och timliga fick jag infallet att vilja röra mig på en urgammal flod med en urgammal metod. Rodd. På en halvö i Volga, betraktande vattenmassornas långsamma förflyttning och människornas tillitsfulla badande och fiskande såg jag framför mig den eviga roddaren glida fram ur århundradenas töcken. Tiden var upplöst. Den enkla handlingen att ro en båt, att färdas baklänges in i framtiden kändes som den ultimata ritualen. Rodd. Länge. Med strömmen och mot strömmen, om nödvändigt mot både ström och vind. En flykt in mot ett grundläggande kroppsligt sätt att röra sig på vattnet genom landskapet. Det handlar om tid och tidlöshet. Rodd kräver roddbåt och åror. Båten har spant som roddaren tar spjärn emot för att inte dra sig själv av toften när årtaget tas. Spantet är den närmaste fasta punkten att utgå ifrån i ett litet skal som ska drivas fram genom ett oberäkneligt fluidum av strömmar och vindkantringar.'

Jörgen Platzer (f. 1952) och utbildad på kungliga konstakademin har ställt ut på museer och gallerier och deltagit på biennaler. I egenskap av huvudlärare på Ölands konstskola har han indirekt bidragit stort till en ny generation svenska konstnärer."

- Curator Martin Schibli.

Hemsida: jplatzer.se

Recension i HD av Linda Fagerström, på konstrunda i nordvästra Skåne: "Hej alla utställningar, vi har saknat er så!" Och ett utdrag: "I den lilla men vackra lokalen på Galleri Skelderhus i Munka-Ljungby visar Jörgen Platzer en sammanhållen utställning, som förvisso består av ett antal verk men som jag uppfattar som en helgjuten installation: målningar, film, ett långsmalt fotografi av Ölandsbron och, lutad mot väggen, en skelettliknande grenskulptur formad som en båtstomme - ett spant."

Tidigare notis i HD: "Konstnären som tar det med ro".

Rekommendation av HD:s nöjesredaktion den 24 september, "Tips på fyra utställningar att se innan de packar ner".

Artikel i BMZ: "Spantspjärn, en symbolrik utställning på Galleri Skelderhus".