Torgil Anderberg

Torgil Anderberg är keramiker och den förre ägaren av Station Skelderhus där han också visade och sålde sina produkter. Han är fortsatt ständigt representerad i Galleri Skelderhus genom en av sina kaminer som gjutits i aluminatcement, med ett kanalsystem liknande en traditionell kakelugns.