Bertil Englert

Bertil Englert deltog på en samlingsutställning i Skelderhus 20 januari - 18 februari 2018, med Arnold Hagström, Cecilia Kraitz, Ylva Lund, Lage Löfdahl och Anders Segerson. Omslagsbilden är hämtad från Englerts ateljé.