Lage Löfdahl

Lage Löfdahl deltog på en samlingsutställning 20 januari - 18 februari 2018 med Bertil Englert, Arnold Hagström, Cecilia Kraitz, Ylva Lund och Anders Segerson. Även på vår julsalong 23 november - 15 december 2019. 

"Jag räknar mig huvudsakligen som grafiker, eftersom jag under hela min aktiva yrkestid arbetat med grafik. Dock har måleriet hela tiden funnits med och poppat upp under perioder. Mina första akrylmålningar gjorde jag under 50-talet. Inom grafiken har det framför allt handlat om koppargrafik. Under senaste 10-årsperioden har jag också arbetat med den miljövänligare teknik som polymerplåten erbjuder. Där överförs bilden via UV-ljus till plåten och man slipper arbeta med syror och lösningsmedel. Även här handlar det om en kombination av djup- och högtryck. Det som nu fascinerar mig mest är att kombinera tryck från både etsad kopparplåt och UV-belyst polymerplåt i samma bild. Vidare arbetar jag ofta med monotypier, alltså endast ett avdrag från plåten, till skillnad från tryck av en hel upplaga. I monotypier kan man förhålla sig mycket friare eftersom trycket inte skall upprepas i ett antal identiska bilder.

När det gäller innehåll och budskap i bilderna arbetar jag ofta med symbolbilder, såsom gamla bilvrak, noshörningar och strutsar. Gemensamt för dessa tre gestaltningar är att de utgör ett slags kraftpaket som är inrymt i ett skört och vackert skal. Ett besök på naturmuséet/bilkyrkogården i Ryd återuppväckte ett gammalt intresse för bilar, som jag så ofta använt i mina motiv på 70- och 80-talen, då i kombination med drivhus och mycket växtlighet. Nu fascinerade mig den overkliga, smått surrealistiska effekt som uppstod när dessa gamla 50-talsbilar låg kvarlämnade i skogen och den sköra växtligheten återerövrade bilvraken."

- Lage Löfdahl, från lagerlofdahl.se.