Berit Fradera

Berit Fradera hade en separatutställning hos oss 19 januari - 24 februari 2019. 

"Född och uppvuxen i Värmland och utbildad på Konstfack i Stockholm och Escuela Superior de Artes y Oficios i Barcelona. Den tekniska rikedom som finns i både gammal och ny spansk konst lärde mig mycket. Måleri ligger mig nära men jag prövar också andra uttrycksmedel som ljusinstallationer och arbeten med olika objekt. Utsatta människor finns ofta i mina bilder och naturen är en aldrig sinande källa både till ro och oro och arbete. Just nu upplever vi stora omvälvningar i vår närhet, med människor från krigshärjade länder. Detta berör mig starkt och blir en del av min konst.

Just nu experimenterar jag med måleri och kollage på blästrat plexiglas. Även här arbetar jag med människor i utsatta situationer, kampen mot det omöjliga. Vi själva orkar inte alltid med det som sker omkring oss. Den 'blinda fläcken' sysselsätter mig." 

- Berit Fradera, januari 2019.

I HD: "Utsatta människor i ny utställning på Galleri Skelderhus".

BMZ: "Berit Fradera ställer ut på Galleri Skelderhus".

Hemsida: beritfradera.se

Instagram: fraderaberit