Siri Jarring hade en separatutställning hos oss 31 juli - 22 augusti 2021.

"Den egna intuitionen är vad som driver mitt skapande. Bildens laglösa inneboende kraft är vad som intresserar mig. I min bildvärld finns det ofta motsättningar som stillsamhet och kaos som tillåts att samexistera; vardagens trivialiteter och fantasin sammanflätas. Stämningen är ofta viktigare för mig än själva motivet. Olika former av uttryck har alltid intresserat mig och jag hämtar inspirationen brett från så vitt skilda saker som fabler, 1600-talets mode, serietidningar och japanska träsnitt. I mitt bildskapande finns en öppen och tillåtande attityd gentemot att korsa uttryck fritt och jag använder skapandet som en form av bearbetning av vardagstankar och händelser. Jag arbetar framförallt med tusch och fineliners, men ibland även tippex, rödbeta eller läppstift."

- Siri Jarring, 2021.

I HD: "Ung bildskapare visar intuitiv konst".

BMZ: "Hon använder bilder istället för ord".

Instagram: lyriktrafik