Rolf Hazelius

Rolf Hazelius hade en postum separatutställning hos oss med vernissage 26 maj 2018. 

Rolf Hazelius, född 1935, var en konstnär verksam i Ängelholmstrakten. Han avled februari 2018 under planeringsskedet för denna utställning som han ivrigt sett fram emot. Den ordnades trots allt med bistånd från hans familj. Han hade även på 90-talet ställt ut i lokalerna under Margareth Anderberg och Ulfmelvin Fjellström. 

I HD: "Konstverk av Rolf Hazelius ställs ut på Galleri Skelderhus"