Martin Severinson, "Ett inre rum"

Martin Severinson hade separatutställningen "Ett inre rum" hos oss 11 augusti - 23 september 2018. Han deltog även i vår julsalong 23 november - 15 december 2019. 

"Utställningen tar form under rubriken 'Ett inre rum' - ett rumsligt verk baserat på text, fotografier och objekt samlade från flera olika produktioner och utställningar utförda av konstnären sedan 2005. Politiskt, existentiellt, privat och reflexivt bygger Martin Severinson en utgångspunkt för samtidsfrågor. Utställningen letar efter svar på det som gäckar människan och hens egen begriplighet som både fysisk och immateriell varelse." 

I HD: "Lerbergetkonstnär visar sin installation".

BMZ: "Martin Severinson ställer ut 'Ett inre rum' i Galleri Skelderhus".

Hemsida: martinseverinson.se

Instagram: @martinseverinson