Martha Kristensen

Martha Kristensen hade en separatutställning hos oss den 24 februari till 17 mars 2024.

"Jag använder min konst för att undersöka sammanhang som annars blir för mångfacetterade och abstrakta. Periodvis fördjupar jag mig i olika teman för att försöka förstå och skildra relationer i min omvärld.

En drivkraft i mitt arbete är att mentalt kunna vistas en längre tid i flyktiga situationer. Både för att återuppleva händelsen och bearbeta den, men också för att ta hela skeendet ett steg längre, förtäta stämningar och se vad som kunde ha hänt - hur det kunde ha känts. Ungefär som en kontrafaktisk historieskrivning i bilder."

- Martha Kristensen