Lone Larsen

Utställningen "Metaforer" med Lone Larsen varade 28 september - 20 oktober 2019. Nu är hon återigen aktuell med en separatutställning hos oss, "De sargade", 10 september - 16 oktober 2022.

"Jag undersöker och reflekterar främmande kropp i form av mutationer och cellstrukturer.

Sambandet mellan mitt arbete som konstnär och min erfarenhet som legitimerad sjuksköterska har varit betydelsefullt för min verksamhet. Mina nya objekt påvisar avvikelser i vår omgivning orsakade av rubbningar och påverkan på vårt ekosystem. De individuella organismerna har uppstått ur förändrade cellstrukturer som befinner sig vid sidan om det normala. Objekten är gestaltningar i form av skulpturer i brons, blandmaterial och emaljer."

- Lone Larsen, september 2019.

I HD: "Mycket av Lone Larsen i liten utställning".

BMZ: "Lone Larsen intar Galleri Skelderhus".

Hemsida: lone.se