Lone Larsen

Separatutställningen "Metaforer" med Lone Larsen varade den 28 september - 20 oktober 2019. Den 10 september - 16 oktober 2022 återkom hon till Skelderhus med "De sargade".

"De sargade"

"Lone Larsen, född 1955 i Danmark, är bosatt och verksam i Höganäs, en intressant, välmeriterad och mycket uppmärksammad konstnär med en mängd utställningar och offentliga uppdrag i bagaget, också flerfaldigt belönad med stipendier samt representerad i museala och kommunala konstsamlingar.

Lone Larsen arbetar med skulptur i stort format, främst med tunga material som brons, marmor, granit och diabas. Kanske är Lone mest känd för sina gestaltningar i det offentliga rummet, storslagna skulpturer som utgår från empiriska observationer och beskriver avvikelser hos organismer, men hennes abstrakta måleri är nog så spännande med färgstarka oljemålningar påminnande om topografiska landskap.

Det är andra gången som Lone har utställning på Galleri Skelderhus, förra gången var i september 2019 då hon visade vägghängda emaljer under samlingsnamnet 'Metaforer'. Denna gång har Lone namngivit utställningen 'De sargade' med fokus på det som är skadat, sårigt, det som åldras och förstörs. Det är både måleri, skulptur och objekt som visas.

Inför denna utställning säger Lone att hon tycker sig driva omkring i en solitär tillvaro påminnande om ett kalejdoskop. Ett liv beskrivs, ett liv som skildrar sublima strukturer, fragmenterade intryck och nedbrytning."  

- Text frän september 2022.

Artikel i HD: "Lone Larsen ställer ut på Galleri Skelderhus".

Artikel i BMZ: "Lone Larsen tillbaka i Galleri Skelderhus".

"Metaforer"

"Jag undersöker och reflekterar främmande kropp i form av mutationer och cellstrukturer.

Sambandet mellan mitt arbete som konstnär och min erfarenhet som legitimerad sjuksköterska har varit betydelsefullt för min verksamhet. Mina nya objekt påvisar avvikelser i vår omgivning orsakade av rubbningar och påverkan på vårt ekosystem. De individuella organismerna har uppstått ur förändrade cellstrukturer som befinner sig vid sidan om det normala. Objekten är gestaltningar i form av skulpturer i brons, blandmaterial och emaljer."

- Lone Larsen, september 2019.

I HD: "Mycket av Lone Larsen i liten utställning".

BMZ: "Lone Larsen intar Galleri Skelderhus".

Hemsida: lone.se