Lis Kläpp

Vår separatuställning med Lis Kläpp varade från den 25 februari till den 26 mars 2023.

I Helsingborgs Dagblad skrev Johanna Gredfors Ottesen  en hyllande recension av utställningen:

"Lis Kläpps abstrakta måleri tillhör en färgstark och expressiv genre som baseras på intryck, tankar och stämningar. De figurativa inslagen finns där, men är starkt reducerade. Att betrakta hennes målningar, av vilka några nu ställs ut på Galleri Skelderhus, blir därför att träda in i ett rum av sinnesintryck och för en stund lämna tanken och samtidens eviga åsiktsidisslande utanför.

Men kanske man inte ska dra för snabba slutsatser av de till synes helt sinnesbaserade uttrycken. Eftersom innehållet stiliserats tilldelas sättet att behandla färg och form en stor betydelse. Färgbehandlingen och den expressiva penselföringen får avgöra hela konstverket, och Kläpp visar därigenom att hon trots allt i någon mening lyfter in samtiden, låt vara subjektivt filtrerad, i verken."

Läs resten av artikeln i Helsingborgs dagblad.

Hemsida: lisklapp.com

Instagram: @lisklapp