Pia Fonnesbech och Linda Drescher
9 oktober - 7 november

Mer information kommer.

Linda Drescher:
lindadrescher.dk
Instagram: @lynneweiss

Pia Fonnesbech:
piafonnesbech.dk
Instagram: @piafonnesbech