Gustav Arne

Den postuma utställningen med Gustav Arne varade 22 februari - 15 mars 2020.

Gustav Arne levde och verkade mellan 1925 och 2011 i Kullabygden. Han studerade vid Skånska målarskolan i Malmö, hos Marie Wadskjær i Köpenhamn, hos Isaac Grünewald fram till dennes död 1946, samt i Frankrike. 

Han målade bland annat landskap, figurkompositioner, havsmotiv, cirkusbilder och stilleben, framförallt från Skåne och Kullabygden. En flitig utställare både i Sverige och utomlands.

Länk till Wikipedia.