Elisabeth Kettley Cronfalk

Separatutställningen med Elisabeth Kettley Cronfalk hade vernissage den 22 oktober 2022 och varade fram till den 18 december. 

Elisabeth Kettley Cronfalk är bosatt i Kalmar och en utbildad silversmed. 2018 tog hon sin kandidatexamen på Konstfack, Ädellab. Hon finns representerad hos Kalmar län (Nya psykiatrin) och Kalmar kommun.

"Tekniken och materialet har ett nära samspel med mina val av motiv. Jag intresserar mig för olika tidsrum där det vardagliga möter det storslagna. Hantverkets motstånd och tid gestaltas i motivens kroppar. Mina plåtar är både ett negativ och ett positiv. Jag har intresserat mig för plåtar som används i trycktekniken, där de är ett negativ eller ett verktyg som gör det möjligt att trycka flera upplagor från ett material. I mina plåtar vill jag gestalta de otryckta. Genom att gravera på mässingsplåtar skapas en bild som är flyktig till sin natur, järnnålen slår upp och ned och skapar små punkter som jag använder på olika sätt för att rita eller gravera ytan. Den speglande plåten gör att motivet byter skepnad beroende på vart man som betraktare står. Genom att vända på idén om plåtens funktion blir istället plåten verket, med det vill jag syfta till något som inte kommit i tryck, ett öde i periferin."

- Elisabeth om sin konst.

Notis i HD: "Hon gör konst på mässingsplåt".

Artikel i BMZ: "Guldskrimande utställning på Galleri Skelderhus".

Recension i HD av Johanna Gredfors Ottesen: "Hos Elizabeth Kettley Cronfalks blir du bokstavligen en del av konsten".