David Noro

David Noro samarbetade med Ayesha Ghaoul först under utställningen "Wild, wild Scania", 9 mars - 31 mars 2019. Den 2 april - 15 maj 2022 hade han dessutom en separatutställning hos oss, "Dage, Uger, Månader og År".

David Noro, född 1993 och verksam i Köpenhamn, har studerat på The Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, och The Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen. Hos oss ställde David först ut våren 2019 med en platsspecifik skulpturinstallation tillsammans med Ayesha Ghaoul. 2022 visade vi hans akrylmåleri i en separatutställning "Dage, Uger, Månader og År".

Text från utställningen 2019:

"Wild wild Scania - A homage to the the traders, backyard gamblers and moonshiners.

Our stay at Skeldershus has been great. Friendly to say the least. We found that the people that surrounds the space, is what makes the space. The second-hand store is indeed there, but the exchange of objects succeeds the barriers of the old train station. The garbage dealers, moonshiners, horse breeders, cat pensions. It's an environment, or a commune that shines with the spirit of 'objects', a place that is familiar to us, dirty treasures lay hidden in every barn and cellar. In every car we have ridden, something was handed over to us. And these experiences has subconciously inspired our installation. Wild Wild Scania is a hommage to the traders of the wild wild north."

- David Noro och Ayesha Ghaoul, 2019.

"David Noro och Ayesha Ghaoul, två unga konstnärer bosatta i Amsterdam visar i denna utställning en platsspecifik installation uppbyggd i galleriet av diverse olika material med inspiration av Station Skelderhus roll som tidigare tågstation kontra dess nuvarande funktion där ett konstgalleri och en kuriosa/antikbutik (Klenodbutiken) samsas om utrymmet. Huset som förr fungerade som cirkulationsplats för människors ankomst och avgång har nu övergått till att vara en cirkulationsplats för konst och prylars ankomst och avgång.

Det är två självständigt arbetande konstnärer som förenas i sättet att reflektera över hur livet spelas upp framför deras ögon. De är intresserade av banaliteten i de scener som äger rum i tillvaron samt finner inspiration i det absurda i människans beteende. Fragment och delar från saker som de observerar och upplever samlas in. Dessa delar blandas ihop, skakas runt och sätts ihop igen. Deras sätt att komponera är en slags mentalt kollage som föds ur förvrängning och ur fantasi. På detta sätt framkallas nya potentiella förståelser." 

- Katinka Husberg, 2019.

I HD 2019: "Ny konst skapas för utställning på Galleri Skelderhus".

BMZ 2019: "Wild, wild Scania på Galleri Skelderhus".

HD 2022: "Mystiskt måleri väntar på Galleri Skelderhus".

BMZ 2022: "David Noro på återbesök i Galleri Skelderhus".

Instagram: da.noro

Hemsida: cargocollective.com