Bibban Berendahl

Bibban Berendahl hade en separatutställning hos oss 24 februari - 25 mars 2018.

Bibban Berendahl eller Bibban Arne var gift med konstnären Gustav Arne. Nedan en text från hennes utställning på Sofiero 1987 med Silvia Helperin som intendent. 

"Fjädrar, fåglar, pälsverk, flor, masker, hattnålar, piedestaler. Namn som 'Homme fatale', 'Hades', 'Vackra Damen' och 'Vaniteuse'. Bibban Arne är en samlare av ting, och av dessa ting skapar hon nya sammanhang, kompositioner med många lager av symboler, känslouttryck och stämningslägen.

Hennes objekt är inte skulpturer i vanlig mening: en provdocketorso smyckas med fjädrar och ett sorgflor, och blir en 'Phoenix' - Fågel Fenix som bränner sig själv till döds och stiger pånyttfödd ur askan. 'Den handlar också om livsinställning. Om att man av någon anledning förändrar sin livssyn' säger Bibban.

Bibban Arne hämtar många av sina motiv från den antika mytologin, men samtidigt har henens kompositioner andra, mer allmängiltiga teman: förhållandet manligt/kvinnligt, synen på den egna tillvaron.

Att se Bibbans objekt skiljer sig ganska mycket från att gå på en vanlig konstutställning. De ovana kompositionerna, sammanställda av mer eller mindre vardagliga föremål - i alla fall inte sådana man väntar sig i ett konstverk - väcker associationer, tankar, minnen. 

Fantaseri och Fjäderlek beskrivs av Lars Vilks: 'Fyra tablåer av förtryck och prakt, instängdhet och oförlöst sensualism. Det är teater och det var trots allt det det handlade om från början till slut.'" 

I BMZ: "Nygamla objekt i den fjärde utställningen på Galleri Skelderhus sedan nystarten".