Ann Blomberg

Ann Blomberg hade en separatutställning hos oss 10 november - 9 december 2018.

"Min utställning på Galleri Skelderhus kommer inte att innehålla gestaltningar av människor förutom i de små tryckta bildhäften jag gör parallellt med mina tredimensionella byggen. Däremot förekommer spår av mänsklig aktivitet genom de rester som jag ger nya sammanhang i form av skulptur och objekt.

Jag kallar en del av det jag tänker visa på Galleri Skelderhus för lod och hyllor.

När jag ställer ut blir det oftast en tillfällig rumskomposition av ganska spretiga ting.

De förenas med hjälp av färgsättning, denna gång lite blek.

Mycket av det jag gör är som en fysisk balansakt och är inte gjort att hålla för evigheten. Jag försöker få en karaktär av teckning och ögonblick i mina verk trots ett långsamt byggande."

- Ann Blomberg, oktober 2018. 

I HD: "Ann Blomberg avslutar året på Galleri Skelderhus".

Hemsida: annblomberg.se