Anders Stolt

Anders Stolt ställde ut hos oss 6 mars - 28 mars 2021.

"Jag intresserar mig för konstens möjlighet till alternativ och omprövning. Kanske kan man stöpa om en negativ upplevelse till något positivt?

1992 gjorde jag ett mindre lyckat försök att arbeta med keramik. Långt senare började jag göra keramikliknande objekt av papper och textil. De kan sägas föreställa keramik jag kanske kunde ha gjort om jag valt att fortsätta med lera. Hypotetiskt men samtidigt Konkret.

Jag har ofta arbetat med skulptur i små format i långa serier. De har presenterats i till synes ändlösa rader av likartade objekt med små förskjutningar. Upplevelsen liknar den man kan få på ett arkeologiskt museum.

I den nya utställningen provar jag ett nytt förhållningssätt där jag närmar mig måleri."

- Anders Stolt.

I HD: "Grönt är den röda tråden för Anders Stolts utställning på Galleri Skelderhus".

BMZ: "Stora kontraster på Galleri Skelderhus vid årets första utställning".

Instagram: andersstoltkonst