Alba S Enström

Efter ett corona-uppehöll sommaren 2020 hölls utställningen "I'm Still Standing" med Alba S Enström och kuratorn Martin Schibli, 5 september - 27 september.

"Galleri Skelderhus inleder hösten med konstnären Alba S Enström (f. 1960). Konstnären är uppvuxen i Ystad och är utbildad på konstakademin i Köpenhamn där han numera bor. Enströms arbeten är ett måleri med en påfallande karaktär i motivval och utförande i en intensiv energi. Ett direkt och komplext måleri som blandar referenser och motivval från undergroundkultur, punk, bondage, fåglar, mode, arkitektur.... Ibland förekommer citat från artister som Rihanna, Ariana Grande eller Lady Gaga. Generellt handlar Enströms måleri om kärlek, passion och hopp utifrån samtidens förutsättningar. Hur komplicerat det kan vara och/eller på vilka skiftande sätt det kan yttra sig. Utförandet i måleriet vittnar också om den energi och kraft som konstnären ger sig hän sina motiv. Allt förstärks också av konstnären briljanta känsla för färgkomposition.

Enströms konst intar ett mer kontinentalt perspektiv på konsten med referenser till målare som Marlene Dumas, Ellen Cantor eller Elke Krystufek, men här finns också släktskap med de tyska konstnärerna som KH Hödicke, Martin Kippenberger eller Albert Oehlen. Själv beskriver han sig ibland som en "painter and a poet - and not a fucking videoartist".

På Skelderhus visar han en ny serie pappersmålningar och akvareller. Målningar är utförda under pandemin vilket snarare förstärkt behovet och hoppet om passion, socialt utbyte, romantik, resor... - en tribut till livet. Ur ett konstnärligt perspektiv finns här också kanske en förhoppning om en nystart av konstlivet där konsten återtagit sina positioner.

Enström har ställt ut på museer, gallerier och biennaler både i Sverige och internationellt, till exempel Tyskland, Danmark, Schweiz, Ryssland och Kina. Under hösten deltar konstnären också i en större museiutställning på Pori Art Museum i Finland."

- Martin Schibli, 2020.

I BMZ: "I'm Still Standing - Alba S Enström på Galleri Skelderhus".

Hemsida: alba-art.com

Instagram: alba_enstrom